31-05-2019

Покана за участие в стажантската програма на EFSA за 2019 г.  

 По програмата могат да кандидатстват млади учени, които имат интерес за развитие и усъвършенстване на своите умения и компетенции в различни области от обхвата на дейност на EFSA. Стажантите ще допринасят за ежедневната работа на EFSA, чрез своя опит и квалификация и ще имат възможността да работят в мултикултурна среда в продължение на една година (платен стаж).

Поканата е отворена за кандидатстване с срок до 1 юли 2019 г.

 Заплащането е грант в размер на €1160

 За повече информация и кандидатстване он-лайн, моля да посетите електронната страница на EFSA, на следния линк: https://careers.efsa.europa.eu/jobs/efsa-traineeships-call-2019-130

Можете да участвате в уебинар, организиран от EFSA в тази връзка, който ще се проведе на 29 май 2019 г. от 15.30 до 16.30 ч.

 За участие в уебинара е необходимо да се регистрирате тук: https://www.efsa.europa.eu/en/events/event/190529. Запис на уебинара  ще бъде публикуван и на уебсайта на EFSA.

 

Национален контактен център на EFSA
Център за оценка на риска по хранителната верига

Министерство на земеделието, храните и горите
Бул. Цар Борис III 136
1618, 
София
БЪЛГАРИЯ
EFSAfocalpoint@mzh.government.bg

http://corhv.government.bg/

http://focalpointbg.com/

Архив