12-04-2022

Европейският орган за безопасност на храните обяви повторна покана за участие в търг OC/EFSA/MESE/2022/03, на тема: „Methodological Support for the Performance of Literature Reviews within Evidence-based Scientific Assessments.”

Търгът е на стойност 4000000.00 EUR.

Поканата е отворена до 30.05.2022 г.

За повече информация и подаване на оферти, моля посетете уебсайта на Европейската Комисия, тук: eTendering - Data (europa.eu).

 

Национален контактен център на EFSA
Център за оценка на риска по хранителната верига
Министерство на земеделието, храните и горите
Бул. Цар Борис III, 136
1618, София
БЪЛГАРИЯ
EFSAfocalpoint@mzh.government.bg
http://corhv.government.bg/
http://focalpointbg.com/

Архив