10-11-2020

На 09 ноември 2020 г. EFSA публикува покана за участие в новото издание на стипендиантската си програма EU-FORA (European Food Risk Assessment Fellowship Programme), за периода 2021-2022 г.

Поканата е насочена към:

  • Млади учени от държавите членки на ЕС, работещи в областта на безопасността на храните. Продължителността на стажа, в случай че бъдете одобрени, е 1 година, а заинтересованите могат да кандидатстват в срок до 15 януари 2021 г. 29 януари 2021 г.;
  • Организации, заинтересовани да кандидатстват, като приемаща организация (hosting site), с краен срок за кандидатстване до 12 февруари 2021 г.


Поканата е отворена само за организации, които са включени в мрежата/списъка на EFSA по чл.36 от Регламент 178/2002 г. – https://efsa.force.com/competentorganisations/s/recordlist/CompetentOrganisation__c/00B1v000009LqfIEAS.


Стипендиантската програма EU-FORA е ключова инициатива на EFSA, която има за цел изграждане на капацитет в ЕС за провеждане на научна оценка на риска и е насочена към млади учени и кандидати, в ранните етапи на тяхната  кариера (с по-малко от 15 години професионален опит) от страни от ЕС и ЕАСТ (Европейската асоциация за свободна търговия), като дава възможност да разширят своите знания и практически опит в областта на оценката на риска в сферата на безопасността на храните. Продължителността на стажа е 1 година.

Подробна информация за програмата може да бъде открита на електронната страница на EFSA: https://www.efsa.europa.eu/en/engage/fellowship

За допълнително съдействие и въпроси, свързани със стипендиантската програма EU-FORA, можете да се обръщате към Българския контактен център на EFSA – EFSAFocalpoint@mzh.government.bg,  или директно на следния е-мейл: EU-FORA@efsa.europa.eu.

 

Национален контактен център на EFSA
Център за оценка на риска по хранителната верига
Министерство на земеделието, храните и горите
Бул. Цар Борис III, 136
1618, София
БЪЛГАРИЯ
EFSAfocalpoint@mzh.government.bg
http://corhv.government.bg/
http://focalpointbg.com/

Архив