16-12-2019

Стипендиантската програма EU-FORA e инициатива на EFSA, която вече за четвърта поредна година има за цел изграждането на капацитет в ЕС за извършване на научна оценка на риска, както и подпомагане на сътрудничеството между европейските агенции за безопасност на храните, и между тях и EFSA, като по този начин допринася за хармонизирането на прилаганите подходи за оценка на риска в областта на безопасността на храните в страните от Европа.

Програмата се организира ежегодно, а продължителността на стажа, в случай че бъдете одобрени, е 1 година.

Подробно описание на програма и допълнителна информация за условията за кандидатстване можете да намерите на електронната страница на EFSA, на следния линк: http://www.efsa.europa.eu/en/engage/fellowship

 Краен срок за кандидатстване - 31 януари 2020 г.

 За допълнително съдействие и въпроси, свързани със стипендиантската програма EU-FORA, можете да се обръщате към Българския контактен център на EFSA – EFSAFocalpoint@mzh.government.bg, или директно на следния е-мейл: EU-FORA@efsa.europa.eu

 

Национален контактен център на EFSA
Център за оценка на риска по хранителната верига

Министерство на земеделието, храните и горите
Бул. Цар Борис 
III,  136
1618, София

БЪЛГАРИЯ

EFSAfocalpoint@mzh.government.bg

http://corhv.government.bg/

http://focalpointbg.com/

Архив