12-08-2019

Предстои организирането на междулабораторен тест за компетентност за доказване на специфични пластмасови микрочастици във вода (бутилирана вода, питейна вода) и полиетилен в седименти, който ще се проведе през есента на 2019 г.

 Междулабораторният тест се организира от Съвместния изследователски център (JRC) към ЕК в сътрудничество с Федералния институт за изпитване на материали (BAM) на Германия.

 Причина за организирането му е липсата на хармонизирани методи за лабораторен анализ (валидирани лабораторни методи) и процедури за измерване (включително вземане на проби), както и референтни материали, които да осигурят качество и съпоставимост на резултатите.

 В тази връзка EFSA обявява покана към всички заинтересовани лаборатории, които работят в тази област,  да заявят интерес за участие, в срок до 1-ви септември 2019 г., на следния имейл адрес: jrc-microplastics@ec.europa.eu

 Повече информация можете да намерите на следния линк: https://ec.europa.eu/jrc/en/science-update/call-laboratories-participate-proficiency-tests-microplastics-drinking-water-and-sediments

 

Национален контактен център на EFSA
Център за оценка на риска по хранителната верига

Министерство на земеделието, храните и горите
Бул. Цар Борис III,  136
1618,
София
БЪЛГАРИЯ
EFSAfocalpoint@mzh.government.bg

http://corhv.government.bg/

http://focalpointbg.com/

Архив