15-06-2022

Отдел Интегрирани данни на EFSA търси командирован национален експерт (Seconded National Expert – SNE), който ще участва в дейностите свързани с данните за консумацията на храни и данните за състава на храните, както и в дейности свързани със системата за класификация FoodEx2.

Кандидатите за SNE е необходимо да имат опит в:

1) събирането и анализа на данни за консумация на храни и/или

2) компилирането на данни за състава на храните и/или

3) работата с международни системи за класификация на храните като FoodEx2, LanguaL, Codex Alimentarius и

4) писането на научни доклади на английски език.

Допълнителна информация относно поканата за SNE и правилата за командироване в EFSA са достъпни на следния електронен адрес:

https://www.efsa.europa.eu/en/careers/secondments#seconded-national-experts-snes

Моля, имайте предвид, че съгласно точка 5 от член 1, работодателят продължава да плаща заплатата и социалните осигуровки на SNE по време на командировката, докато съгласно член 16 дневните и квартирните се изплащат от EFSA.

Търси се експерт, който има възможност да започне възможно най-скоро.

 

Национален контактен център на EFSA
Център за оценка на риска по хранителната верига
Министерство на земеделието, храните и горите
Бул. Цар Борис III, 136
1618, София
БЪЛГАРИЯ
EFSAfocalpoint@mzh.government.bg
http://corhv.government.bg/
http://focalpointbg.com/

Архив