20-07-2021

Целта на настоящата покана е да предложи на заинтересованите страни възможност да представят документирана информация (публикувана, непубликувана), свързана с преоценката на определена група подсладители - acesulfame K (E 950), salt of aspartame-acesulfame (E962), isomalt (E 953), sucralose (E 955), neohesperidine DC (E 959), neotame (E 961), lactitol (E 966), xylitol (E 967) and cyclamates (E 952 i, ii,iii).

Крайният срок за изпращане на данни е 30 декември 2021 г.

За повече информация и запитвания, можете да се свържете с екипа на е-мейл: fip@efsa.europa.eu

Пълния текст на поканата е достъпен на електронната страница на EFSA, на следния линк: https://www.efsa.europa.eu/en/call/call-data-genotoxicity-data-sweeteners

 

Национален контактен център на EFSA
Център за оценка на риска по хранителната верига
Министерство на земеделието, храните и горите
Бул. Цар Борис III, 136
1618, София
БЪЛГАРИЯ
EFSAfocalpoint@mzh.government.bg
http://corhv.government.bg/
http://focalpointbg.com/

Архив