Във връзка с дейностите по оценката на риска EFSA отправя искания към всички европейски страни за събиране на данни по различни проблеми от нейните области на компетентност.

Всички български организации (институти, университети, акредитирани лаборатории и др.), разполагащи с исканата информация, е желателно да я изпращат директно в EFSA или на Българския фокален център.

Тази информация ще бъде използвана за изготвянето на научни становища, които EFSA предоставя на Европейската комисия, Европейския парламент и страните- членки на ЕС.Отворени покани за данни:
Call for scientific data on aspartame (E 951) related to 5-benzyl-3,6,dioxo-2-piperazine acetic acid (DKP) and other primary or secondary degradation products from aspartame
Deadline: 30 September 2012

Call for scientific data on miscellaneous food additives permitted in the EU and belonging to several functional classes
Deadline: 1 January 2013

Call for scientific data on stearyl tartrate (E 483)
Deadline: 30 November 2012

Call for approved food additives (sorbates, benzoates and gallates) occurrence data in food and beverages indendet for human consumption
Deadline: 1 September 2012

Call for scientific data on nickel and chromium (trivalent and hexavalent) levels in food and drinking water
Deadline 1 October 2012

Call for scientific data on animal cloning of farmed animals for food production purposes
Deadline: 17 March 2012

Call for scientific data on miscellaneous food additives permitted in the EU and belonging to several functional classes

Deadline: 15 August 2012

Call for scientific data on montan acid esters (E 912)
Deadline: 1 June 2012

Call for scientific data on shellac (E 904)
Deadline: 1 June 2012