12-04-2022

Наскоро EFSA публикува: 

  1. Обществена поръчка с референтен номер OC/EFSA/IDATA/2022/01 състояща се от две направления с обща цел дефиниране, валидиране и прилагане на стандартизирани протоколи за получаване на референтни стойности, базирани на HBGVs (human reference points and health-based guidance values), като се използват авангардни подходи in vitro:
  • Максималният бюджет за направление 1 е 3 000 000 EUR, договорът е за три години;
  • Максималният бюджет за направление 2 е 250 000 EUR, договорът е за една година.

 По-подробна информация за обществена поръчка OC/EFSA/IDATA/2022/01 може да откриете на следния електронен адрес:

 https://etendering.ted.europa.eu/cft/cft-display.html?cftId=10539

 Крайният срок за изразяване на интерес е 15 юни 2022 г.

 

  1. Предварително известие за отворена покана за повторно стартиране на обществена поръчка „Разработване на пътна карта за действие по прилагането на -omics и биоинформационни подходи при оценка на риска (OC/EFSA/ED/2022/03), която беше неуспешна. Целта на тази поръчка, за максимален бюджет от 500 000 EUR, е да се разработи пътна карта за действие в научната област на т.нар. -omics подходи и свързаните с тях биоинформационни подходи при оценката на риска, както и да се разработи многогодишна стратегия за тяхното прилагане в няколко научни области на компетентност на EFSA.

Очакваната дата на публикуване на тази обществена поръчка е 15 май 2022 г.

По-подробна информация за предварителното известие е публикувана на следния линк:

https://ted.europa.eu/udl?uri=TED%3ANOTICE%3A164659-2022%3ATEXT%3AEN%3AHTML

 

 

Национален контактен център на EFSA
Център за оценка на риска по хранителната верига
Министерство на земеделието, храните и горите
Бул. Цар Борис III, 136
1618, София
БЪЛГАРИЯ
EFSAfocalpoint@mzh.government.bg
http://corhv.government.bg/
http://focalpointbg.com/

Архив