17-05-2017

Информация от ЕФСА относно стартирали и публикувани на електронната страница на ЕФСА покани за участие в тематични проекти (грантове) с референтни номера и наименования както следва:

• GP/EFSA/AFSCO/2017/03 - “Detection and quantification of allergens in foods and minimum eliciting doses in food allergic individuals”, документите, необходими за кандидатстване, са налични на следния линк - https://www.efsa.europa.eu/en/art36grants/article36/170502;

• GP/EFSA/AFSCO/2017/04 - “Smart monitoring of airborne plant pathogens: advances in aerobiology, and molecular diagnostics and remote sensing to support risk based plant health surveillance in the EU”, документите, необходими за кандидатстване, са налични на следния линк- https://www.efsa.europa.eu/en/art36grants/article36/170502-0.

Поканата е отворена до сряда, 25 октомври 2017г., като е задължително формиране на консорциуми при кандидатстването. Обръщам внимание, че в проекти (грантове) на ЕФСА могат да участват само български научни организации, които са включени в списъка на ЕФСА по член 36 от Регламент 178/2002, достъпен тук - http://www.efsa.europa.eu/sites/default/files/assets/art36listg.pdf]. 

 

Национален контактен център на EFSA
Център за оценка на риска по хранителната верига
Министерство на земеделието, храните и горите
Бул. Цар Борис III, 136
1618, София
БЪЛГАРИЯ
EFSAfocalpoint@mzh.government.bg
http://corhv.government.bg/
http://focalpointbg.com/

Архив