17-05-2017

Информация от ЕФСА относно стартирали и публикувани на електронната страница на ЕФСА покани за участие в тематични проекти (грантове) с референтни номера и наименования както следва: • GP/EFSA/AFSCO/2017/03 - “Detection and quantification of allergens in foods and minimum eliciting doses in food allergic individuals”, документите, необходими за кандидатстване, са налични на следния линк - [LINK]https://www.efsa.europa.eu/en/art36grants/article36/170502 - https://www.efsa.europa.eu/en/art36grants/article36/170502[/LINK]; • GP/EFSA/AFSCO/2017/04 - “Smart monitoring of airborne plant pathogens: advances in aerobiology, and molecular diagnostics and remote sensing to support risk based plant health surveillance in the EU”, документите, необходими за кандидатстване, са налични на следния линк-[LINK]https://www.efsa.europa.eu/en/art36grants/article36/170502-0 - https://www.efsa.europa.eu/en/art36grants/article36/170502-0[/LINK] . Поканата е отворена до сряда, 25 октомври 2017г., като е задължително формиране на консорциуми при кандидатстването. Обръщам внимание, че в проекти (грантове) на ЕФСА могат да участват само български научни организации, които са включени в списъка на ЕФСА по член 36 от Регламент 178/2002, достъпен тук - [LINK]http://www.efsa.europa.eu/sites/default/files/assets/art36listg.pdf - http://www.efsa.europa.eu/sites/default/files/assets/art36listg.pdf[/LINK]. Национален контактен център на EFSA Център за оценка на риска по хранителната верига Министерство на земеделието и храните Бул. Цар Борис III, 136 1618, София БЪЛГАРИЯ EFSAfocalpoint@mzh.government.bg

Архив