18-03-2015

Доц. д-р Тери Врабчева, ръководител на Българския Фокален център, посети Университета по хранителни технологии в гр. Пловдив на 7 ноември 2008 г. Тя имаше срещи с преподаватели, научни работници и студенти, на които разказа за дейността и бъдещите задачи на Фокалния център и прикани експертите да се регистрират в базите данни, обявени в уебстраницата на Центъра.

Архив