18-03-2015

На 30 юли 2008 г. в гр. Дъблин, доцент д-р Тери Врабчева, ръководител на Българския Фокален център към EFSA, посети Ирландската агенция по безопасност на храните. Тя има работна среща с представителите на Ирландския Фокален център Alan Reilly и Anne-Marie Boland. Бяха обсъдени въпроси относно бъдещо сътрудничество между Фокалните центрове.

alt


alt

Архив