31-05-2021

Постоянният комитет за хранителната верига и здравето на животните даде вчера следобед положително становище по предложението от службите на Комисията за определяне на специфични правила за активни и интелигентни материали.
Предложеният регламент ще въведе схема за оторизация за вещества, използвани за активни и интелигентни функции в материалите, предназначени за контакт с храни, по-специално опаковки за храни. Той ще изисква оценката на безопасността на такива вещества от Европейския орган по безопасност на храните.
Активните материали и артикули, предназначени за контакт с храни, са проектирани за удължаване на срока на годност или подобряване/поддържане на състоянието на пакетираната храна. Те включват компоненти, които ще въвеждат или ще абсорбират вещества от храните. Като пример могат да бъдат посочени агенти, които поглъщат кислорода или освобождават консерванти или ароматизанти.
Интелигентните материали и артикули за контакт с храни следят състоянието на опакованата храна или заобикалящата я среда. Пример за такива материали са индикаторите за температура на съхранението или за микробно замърсяване.
Предложеният регламент ще въведе специални правила за етикетиране и ще задължи бизнес операторите да издават декларация за съвпадение, така че по цялата бизнес верига да се осигури адекватен информационен поток.

Архив