17-03-2015

18 май 2010
 
EFSA публикува обобщениданни за нивата на акриламид в различни видове храни, тествани през 2008 г. Докладът се основава на над 3400 резултата, предоставени от 22 страни членки на ЕС и Норвегия.
Най-високите средни нива на акриламид са докладвани за хранителната група „заместители на кафе”, която включва напитки, подобни на кафе, основани за зърнени продукти,като ечемик или цикория. От проверените 22 групи храни, най-ниски средни нива бяха намерени в обикновени хлебни изделия.
Като цяло, съобщените нива на акриламид през 2008 г. са по-ниски от тези през 2007 г. Не е така, обаче, за всички групи храни, като някои показват по-високи нива на акриламид през 2008 г., например картофен чипс, нескафе и заместители на кафе. Общата тенденция ще стане по-ясна от резултатите, които ще се получат през следващите години.
Акриламидът е вещество, което може да се формира в определени храни, обикновено продукти, съдържащи нишесте, при готварски процеси, протичащи при висока температура, като пържене, печене във фурна, на жар и др. Становище на EFSA през 2005 г. потвърждава, че акриламидът е канцерогенен и генотоксичен (т.е. може да увреди генетичния материал на клетките).
Това е вторият от серия от три доклада на EFSA (отразяващи съответно 2007, 2008 и 2009 г.), който ще помогне на Европейската комисия и страните членки на ЕС да определят дали доброволните мерки, предприети от хранителната индустрия за намаляване на нивата на акриламид са били успешни.
През следващата година, вземайки пред вид данните от 2007 до 2009 г. EFSA ще проведе оценка на експозицията, за да определи как промените в нивата на акриламид в различните видове храни влияят на общото количество акриламид, което хората консумират.

За повече информация:

Архив