08-02-2023

Предстои публикуването на покана за участие в обществена поръчка на EFSA на тема „Ролята на водата, използвана при отглеждането, прибирането и преработката на плодове, зеленчуци и билки, върху разпространението на антимикробна резистентност (АМР)” с референтен номер OC/EFSA/BIOHAW/2023/01.

По-подробна информация за обхвата на поръчката може да получите на следните електронни адреси:

https://ted.europa.eu/udl?uri=TED:NOTICE:67317-2023:HTML:EN:HTML&tabId=1&tabLang=en

https://www.efsa.europa.eu/en/procurement/upcoming-calls

Очаква се поканата да бъде публикувана до края на март 2023 г., а прогнозната ѝ обща стойност е 950 000 евро.

Основната цел на тази обществена поръчка е да се получи информация за ролята на водата, използвана в отглеждането, прибирането и обработката на пресни и замразени плодове, зеленчуци и билки (напр. пречистени отпадъчни или повторно използвани води) върху разпространението на резистентни бактерии и детерминанти за устойчивост (гени, плазмиди, резистоми) в различни европейски региони.

 

 

Национален контактен център на EFSA
Център за оценка на риска по хранителната верига
Министерство на земеделието
Бул. Цар Борис III, 136
1618, София
БЪЛГАРИЯ
EFSAfocalpoint@mzh.government.bg
http://corhv.government.bg/
http://focalpointbg.com/

Архив