14-02-2022

В Официалния вестник на ЕС са публикувани следните две предварителни известия за отворени покани:

  • Пътна карта за действие по Evidence-based Risk Communication in the EU Food Safety System (референтен номер OC/EFSA/ED/2022/01) с цел разработване на пътна карта за действие относно базираната на доказателства комуникация на риска в областта на безопасността на храните в системата на ЕС чрез предоставяне на препоръки за приоритети в научните изследвания в подкрепа на прилагането на комуникацията на риска в съответствие с принципите на Регламента за прозрачност. Повече информация за тази обществена поръчка е публикувана на уебсайта на Официалния вестник на ЕС:

https://ted.europa.eu/udl?uri=TED%3ANOTICE%3A59380-2022%3ATEXT%3AEN%3AHTML

  • Пътна карта за действие по More Welfare: New Risk Assessment Methodologies and Harmonised Animal Welfare Data in the EU (референтен номер OC/EFSA/ED/2022/02) с цел разработване на пътна карта за действие в областта на оценката на риска при хуманното отношение към животните и определяне на многогодишната стратегия за нейното прилагане. Повече информация за тази обществена поръчка е публикувана на уебсайта на Официалния вестник на ЕС:

https://ted.europa.eu/udl?uri=TED%3ANOTICE%3A70237-2022%3ATEXT%3AEN%3AHTML

Прогнозната обща стойност за всяка пътна карта е 0,5 милиона евро.

Прогнозната дата на публикуване на тези покани е 30 април 2022 г.

 

Национален контактен център на EFSA
Център за оценка на риска по хранителната верига
Министерство на земеделието, храните и горите
Бул. Цар Борис III, 136
1618, София
БЪЛГАРИЯ
EFSAfocalpoint@mzh.government.bg
http://corhv.government.bg/
http://focalpointbg.com/

Архив