19-12-2022

Предварителното съобщение за научен колоквиум 27 на EFSA „Храни и хранителни съставки, получени от клетъчни култури“ е публикувано на уебсайта на EFSA:

https://www.efsa.europa.eu/en/events/efsas-scientific-colloquium-27-cell-culture-derived-foods-and-food-ingredients

Регистрацията за колоквиума ще бъде отворена през февруари 2023 г.

 

Национален контактен център на EFSA
Център за оценка на риска по хранителната верига
Министерство на земеделието, храните и горите
Бул. Цар Борис III, 136
1618, София
БЪЛГАРИЯ
EFSAfocalpoint@mzh.government.bg
http://corhv.government.bg/
http://focalpointbg.com/

Архив