07-10-2021

На 28.09.2021 г. в приложението към Официален вестник на ЕС – Tenders electronic daily (TED) е публикувана предварителна информация за обществена поръчка на тема “Microbiological Hazards Associated with the Use of Water in the Post-Harvest Handling and Processing Operations of Fresh and Frozen Fruits, Vegetables and Herbs (ffFVHs)” с референтен номер OC/EFSA/BIOCONTAM/2021/02.

Основната цел на тази покана за обществена поръчка ще бъде да се добие представа за характеристиките на водата и практиките, следвани от промишлеността за поддържане на качеството на водата, използвана по време на манипулациите и преработката на пресни и замразени плодове, зеленчуци и билки след брането.

Обявлението за тази обществена поръчка ще бъде публикувано през втората половина на месец октомври 2021 г. Прогнозната обща стойност на поръчката е 500 000 EUR.

Повече информация за обхвата на обществената поръчка можете да откриете на следните интернет страници:

https://ted.europa.eu/udl?uri=TED%3ANOTICE%3A487901-2021%3ATEXT%3AEN%3AHTML

https://www.efsa.europa.eu/en/procurement/upcoming-calls

 

Национален контактен център на EFSA
Център за оценка на риска по хранителната верига
Министерство на земеделието, храните и горите
Бул. Цар Борис III, 136
1618, София
БЪЛГАРИЯ
EFSAfocalpoint@mzh.government.bg
http://corhv.government.bg/
http://focalpointbg.com/

 

Архив