20-07-2021

На 13.07.2021 г. в приложението към Официален вестник на ЕСTenders electronic daily (TED) бе публикувано обявление за предварителна информация за обществена поръчка на тема: Разработване на пътни карти за действия относно: а) постигане на напредък при оценката на екологичния риск за насекомните опрашители, причиняван от химикали; б) прилагане на т.нар. -omics подходи (геномика, протеомика и прочее) и биоинформатика при извършване на оценка на риска.

Целта на предстоящата обществена поръчка е да се разработят независимо една от друга две пътни карти за действие:

1) в научната област на т.нар. -omics подходи и свързаните с тях биоинформационни подходи при оценката на риска, както и определяне на многогодишна стратегия за тяхното прилагане в няколко научни области на компетентност на EFSA;

2) за постигане на напредък в научната област при оценката на екологичния риск, който химически вещества (като например продукти за растителна защита, биоциди, ветеринарно медицински продукти и торове) създават за опрашващите насекоми, както и определяне на многогодишна стратегия за включване на оценките в няколко научни области на компетентност на EFSA.

Прогнозна обща стойност на поръчката без ДДС е 1 000 000.00 EUR

Прогнозната дата за публикуване на обявлението за обществената поръчка е 15.09.2021 г.

Повече информация за конкретните цели на поканата и описание на двата лота можете да намерите на специалната страница на Официален вестник на ЕС за обществени поръчки: https://ted.europa.eu/udl?uri=TED:NOTICE:352403-2021:TEXT:EN:HTML.

 

Национален контактен център на EFSA
Център за оценка на риска по хранителната верига
Министерство на земеделието, храните и горите
Бул. Цар Борис III, 136
1618, София
БЪЛГАРИЯ
EFSAfocalpoint@mzh.government.bg
http://corhv.government.bg/
http://focalpointbg.com/

Архив