22-05-2023

EFSA наскоро публикува предложение за партньорство по грант Ретроспективна оценка на кумулативния риск от остатъци от пестициди в храни (грант GP/EFSA/PREV/2023/03: https://www.efsa.europa.eu/en/art36grants/article36/gpefsaprev202303-partnership-efsa-retrospective-cumulative-risk-assessment). Крайният срок за участие по предложението е 30 юни 2023 г. (12:30 ч. CEST). По грантовете на EFSA могат да участват научни организации, включени в списъка по чл. 36. Общ преглед на обхвата на този грант е представен на 87-ата среща на Консултативния съвет на EFSA (точка 6.2):

https://www.efsa.europa.eu/en/events/87th-advisory-forum-meeting

EFSA е създала заявка в TIM инструмента с цел да открие научни организации, които имат публикации по темата „оценка на кумулативна експозиция“, резултатите може да намерите тук:

https://www.timanalytics.eu/TimTechPublic/main.jsp?analyzer=info&dataset=286713

Извадка от резултатите е публикувана и в TEAMS.

Обърнете внимание, че използваните ключови думи са по-общи и поради това търсенето не навлиза задълбочено във всички домейни, което води до възможни неточности.

Както при всички търсения, извършвани в TIM, имайте предвид, че:

  • Алгоритъмът, който идентифицира и класифицира връзките (организациите) зад всяка публикация, може в някои случаи да даде грешни резултати (напр. организация по чл. 36 може да бъде обозначена като „друга организация“);
  • TIM заявките може да не идентифицират публикации от последните няколко месеца;
  • TIM заявките не търсят в т. нар. „сива литература“, т.е. публикации извън списанията в базата SCOPUS. Докладите от национални институции често попадат в категорията „сива литература“.

 

Национален контактен център на EFSA
Център за оценка на риска по хранителната верига
Министерство на земеделието
Бул. Цар Борис III, 136
1618, София
БЪЛГАРИЯ
EFSAfocalpoint@mzh.government.bg
http://corhv.government.bg/
http://focalpointbg.com/

Архив