25-06-2024

Проектът на Ръководство за установяване и прилагане на допустими горни прагове на прием на витамини и основни минерали, достъпен на електронен адрес

https://efsa.onlinelibrary.wiley.com/doi/10.2903/j.efsa.2022.e200102

ще бъде предложен за одобрение за обществено обсъждане на пленарна среща на панел NDA на 27 и 28 юни.

 

Национален контактен център на EFSA
Център за оценка на риска по хранителната верига
Министерство на земеделието и храните
Бул. Цар Борис III, 136
1618, София
БЪЛГАРИЯ
EFSAfocalpoint@mzh.government.bg
http://corhv.government.bg/
http://focalpointbg.com/

Архив