15-05-2020

На 10 и 11 юни 2020г.  ще се проведе 105 открита пленарна среща на панела на EFSA за продукти за растителна защита и техните остатъци.  Срещата е открита за наблюдатели и ще протече онлайн, като се изисква предварителна регистрация в случай на желание за участие в срок до 01 юни 2020г.  до 12.00ч. централно европейско време. Регистрацията, както и информация за дневния ред на срещата, са достъпни на следния линк - http://www.efsa.europa.eu/en/events/event/105th-plenary-meeting-panel-plant-protection-products-and-their-residues.

 

Национален контактен център на EFSA
Център за оценка на риска по хранителната верига
Министерство на земеделието, храните и горите
Бул. Цар Борис III, 136
1618, София
БЪЛГАРИЯ
EFSAfocalpoint@mzh.government.bg
http://corhv.government.bg/
http://focalpointbg.com/

Архив