30-10-2020

На 26 ноември 2020 г. ще се проведе 108 пленарна среща на панела на EFSA за хранене, нови храни и хранителни алергени (NDA), която е открита за наблюдатели. Срещата ще се проведе във виртуална среда. Можете да се регистрирате за участие като наблюдател в срок до 19 ноември 2020 г. на следния линк - https://ec.europa.eu/eusurvey/runner/NDAOpenPlenary2020

 

EUSurvey - Survey

ec.europa.eu

EUSurvey is an online survey-management system built for the creation and publishing of globally accessible forms, such as user satisfaction surveys and public consultations.

Допълнителна информация за срещата, включително дневен ред, може да бъде открита на електронната страница на EFSA - https://www.efsa.europa.eu/en/events/event/108th-plenary-meeting-nda-panel-open-observers.

 

 

Национален контактен център на EFSA
Център за оценка на риска по хранителната верига
Министерство на земеделието, храните и горите
Бул. Цар Борис III, 136
1618, София
БЪЛГАРИЯ
EFSAfocalpoint@mzh.government.bg
http://corhv.government.bg/
http://focalpointbg.com/

Архив