28-09-2020

През октомври и ноември EFSA планира пленарни заседания, които са отворени също и за наблюдатели, както следва:

  • 141-во пленарно заседание на Панелът по биологични опасности (BIOHAZ Panel), което ще се проведе на 21 - 22 октомври (сряда и четвъртък) 2020 г. Регистрацията за участие е отворена.
  • 150-то пленарно заседание на Панелът за добавки във фуражите (FEEDAP Panel), което ще се проведе на 18-19 октомври (неделя и понеделник) 2020 г. Регистрацията за участие е отворена.
  • 108-мо пленарно заседание на Панелът по хранене, нови храни и алергени в храните (NDA Panel), което ще се проведе от 24 - 26 ноември 2020 г. Регистрацията скоро ще бъде достъпна.
  • 113-то пленарно заседание на Панелът по продукти за растителна защита и техните остатъци (PPR Panel) , което ще се проведе на 10 – 11 ноември 2021 г. Регистрацията скоро ще бъде достъпна.

Повече информация за предстоящите събития е публикувана на електронната страница на EFSA https://www.efsa.europa.eu/en/stakeholders/observers

 

Национален контактен център на EFSA
Център за оценка на риска по хранителната верига
Министерство на земеделието, храните и горите
Бул. Цар Борис III, 136
1618, София
БЪЛГАРИЯ
EFSAfocalpoint@mzh.government.bg
http://corhv.government.bg/
http://focalpointbg.com/

Архив