22-03-2021

Изпращаме информация от EFSA за две предстоящи обучения под формат на уебинари, както следва:

  • Уебинар: Конфиденциалност за заявители / бизнес оператори

Уебинарът ще се проведе онлайн на 14 април 2021 г. от 10:00 до 12:15 ч. (централно европейско време).

Регистрацията ще приключи на 13 април 2021 г. в 12:00 ч. (централно европейско лятно време).

За повече информация относно събитието, посетете електронната страница на EFSA:

https://www.efsa.europa.eu/en/stakeholders/transparency-regulation-implementation-training-programme?utm_source=sfmc&utm_medium=email&utm_campaign=Webinar+MetaPath+and+ART_FP+-+20210319&utm_term=https%3a%2f%2fwww.efsa.europa.eu%2fen%2fstakeholders%2ftransparency-regulation-implementation-training-programme&utm_id=56380&sfmc_id=10710674

Електронната страница на уебинара е:

https://www.efsa.europa.eu/en/events/webinar-confidentiality-applicantsbusiness-operators?utm_source=sfmc&utm_medium=email&utm_campaign=Webinar+MetaPath+and+ART_FP+-+20210319&utm_term=https%3a%2f%2fwww.efsa.europa.eu%2fen%2fevents%2fwebinar-confidentiality-applicantsbusiness-operators&utm_id=56380&sfmc_id=10710674

  • Уебинар: MetaPath - how to complete DER composers for pesticides mammalian toxicology metabolism studies

Уебинарът ще се проведе онлайн на 20 април 2021 г. от 14:00 до 18:00 ч. (централно европейско време).

Регистрацията ще приключи на 19 април 2021 г. в 12:00 ч. (централно европейско лятно време).

Електронната страница на уебинара е:

https://www.efsa.europa.eu/en/events/webinar-metapath-how-complete-der-composers-pesticides-mammalian-toxicology-metabolism?utm_source=sfmc&utm_medium=email&utm_campaign=Webinar+MetaPath+and+ART_FP+-+20210319&utm_term=https%3a%2f%2fwww.efsa.europa.eu%2fen%2fevents%2fwebinar-metapath-how-complete-der-composers-pesticides-mammalian-toxicology-metabolism&utm_id=56380&sfmc_id=10710674

 

 

Национален контактен център на EFSA
Център за оценка на риска по хранителната верига
Министерство на земеделието, храните и горите
Бул. Цар Борис III, 136
1618, София
БЪЛГАРИЯ
EFSAfocalpoint@mzh.government.bg
http://corhv.government.bg/
http://focalpointbg.com/

Архив