18-03-2015


На 03.02.2010 г. от 14 часа в сградата на МЗ на пл. "Св. Неделя", на 4 етаж, ще се състои заседание на Експертния съвет по оценката на риска към МЗ.
Дневен ред на заседанието

Архив