31-05-2021


На 2 март т.г. Европейската комисия съобщи за своето намерение да достигне до лятото до предложение,което да позволява по-голям избор на страните-членки при вземането на решението дали да култивират ГМО. При настоящата  законова рамка Комисията прие две решения,които се отнасят до генетично модифицираните картофи Амфлора (Amflora) и три решения за пускането на пазара на три ГМ царевични продукта за използване като храна и фураж. В съгласие с политическите указания на Президента Барозо от септември 2009 г., на комисаря Дали бе  възложено към лятото да излезе с предложение,  обясняващо как може да се комбинира оторизиращата система на Общността,базирана на науката със свободата на страните-членки да решават дали те желаят да култивират ГМ култури на тяхната територия. След подробната процедура по узаконяване,която стартира през 2003 г. и повтарящите се положителни научни мнения, Комисията реши да  узакони Амфлора.Този ГМ картоф трябва да бъде използван за получаването на скорбяла,която е подходяща за индустриално използване (напр. производство на хартия). Тази иновационна технология спомага за оптимизирането на процеса на производство и спестява суровини,енергия, вода и химически вещества на базата на масла. Решението обезпечава стриктни условия за култивиране,за да се предотврати възможността ГМ картофи да останат на полето след прибирането на реколтата и да се осигури щото семената на Амфлора не се разпространяват по невнимание в  по-широката околна среда. Предприето е допълнително узаконяване,за да покрие страничните продукти на екстракцията на скорбялата,когато те се използват като фураж.Европейската комисия прие също три решения,които узаконяват ГМ царевица MON863xMON810, MON863xNK603 и MON863xMON810xNK603, за употреба като храна и фураж и внос и преработка.Трите продукта от ГМ царевица получиха положителното становище на Европейския орган по безопасност на храните (EFSA) и бяха подложени на пълната процедура на узаконяване,заложена в законодателството на ЕС.Те се произвеждат чрез конвенционално кръстосване на две или три ГМ царевици, а именно MON863, NK603  и MON810,които вече са  узаконени в ЕС за използване като храна и фураж и внос и преработка.Тъй като страните-членки не успяха да достигнат до   квалифицирано мнозинство в  Съвета за или срещу тези решения, досиетата бяха върнато обратно на Комисията за решаване. Наличието на ген- маркер на резистентност към антибиотиците в ГО картофа за скорбяла и трите ГМ царевични  продукта бяха предмет на задълбочено обсъждане. EFSA изследва този въпрос и публикува отделно благопритно становище на 11 юни 2009 г. Решението да се узакони култивирането на Амфлора е краят на един процес, който започна в Швеция през януари 2003 г. и се базира на значителен обем задълбочена наука. Всичките пет узаконявания бяха предмет на задълбочено  изследване като е обърнато цялостно внимание на всички тревоги,свързани с наличието на ген – маркер за резистентност към антибиотици. Узаконяванията са валидни за 10 години.

Архив