18-03-2024

EFSA търси експерти в областта на хуманното отношение към животните във връзка с предстоящ грант свързан с подобряване на събирането и анализа на данните, необходими за оценка на хуманното отношение към отглежданите във ферми свине майки и прасенца.

Ето защо, EFSA организира специална среща (с двупосочна комуникация), на която да се обсъди бъдещия грант.

Тази среща е предназначена за организациите от списъка по чл. 36, като се препоръчва присъствие на не повече от двама участници с опит в областта на хуманното отношение към животните от организация.

Тема на срещата: Прецизиране на гранта преди публикуването му.

Заглавие: „Онлайн среща посветена на предстоящ грант за набиране на данни за хуманно отношение към животните“.

Дневен ред:

  1. Представяне на гранта;
  2. Дискусия, обратна връзка и предложения от потенциални кандидати за участие с проектни предложения по гранта.

 Събитието ще се състои на 11 април 2024 г. от 10:00 до 11:30 ч. CEST. и е без такса за участие.

Регистрацията е до 3 април 2024 г. на следния линк:

https://ec.europa.eu/eusurvey/runner/AHAWOnlineSHPIGS

 

Срещата ще бъде в онлайн формат през платформата Microsoft Teams.

 

Национален контактен център на EFSA
Център за оценка на риска по хранителната верига
Министерство на земеделието и храните
Бул. Цар Борис III, 136
1618, София
БЪЛГАРИЯ
EFSAfocalpoint@mzh.government.bg
http://corhv.government.bg/
http://focalpointbg.com/

Архив