17-03-2015

EFSA публикува примерен списък на проектите за обществени поръчки и грантове, които са планирани за обявяване през 2013 г. Обявите за външни поръчки, които са част от стратегията на EFSA за научно сътрудничество, помагат на организацията да реагира по-ефикасно и придават по-голяма гъвкавост на нарастващия обем на работа в области като събирането на данни, даването на научни съвети и оценка на регулирани продукти.

Всяка актуaлна обява за обществени поръчки или грантове, публикувани от EFSA, ще бъде обявена и на интернет страницата на Българския фоклаен център.

Предварителен списък с обявите за обществени поръчки и грантове планирани от EFSA за 2013 г.

ЕFSA's provisional list of call for 2013.

Архив