02-07-2019

На 27 юни 2019г. EFSA беше удостоена с годишната награда на Омбудсмана на ЕС за добра администрация 2019 - раздел „Високи постижения чрез сътрудничество“ за инициативите и проектите, които е изпълнила, и по-специално за проектите MUST-B и Партньорство в ЕС по отношение на пчелите.

Допълнителна информация може да бъде открита на следния линк: https://www.efsa.europa.eu/en/press/news/190627.

 

Национален контактен център на EFSA
Център за оценка на риска по хранителната верига

Министерство на земеделието, храните и горите
Бул. Цар Борис III 136
1618, 
София
БЪЛГАРИЯ
EFSAfocalpoint@mzh.government.bg

http://corhv.government.bg/

Архив