18-03-2015

EFSA организира два семинара за научни експерти от страните членки на ЕС през октомври и ноември, за да насърчи водещите специалисти от тези страни да кандидатстват за членове на научните панели на EFSA. Съставът на Научния комитет и панелите ще бъде обновен през 2009 и на 23 октомври 2008 г. EFSA отправи покана за нови членове.

Първият семинар се състоя на 29 и 30 октомври
2008 г. в Будапеща, Унгария. На него присъстваха учени главно от България, Кипър, Унгария, Малта, Румъния и Словения. Българската делегация бе представена от 8 научни работници от различни институции в областта на оценка на риска, например безопасност на храни и фуражи, хранене, токсикология, химия, здраве и благополучие на животните, растителна защита и здраве на растенията. Присъстващите бяха информирани за работата на EFSA и насърчени да кандидатстват за включване в европейската мрежа на най-добрите учени в областта на безопасността на храните.

Дневният ред включваше представяне на EFSA и неговите научен комитет и панели, обяснение на процедурата за кандидатстване и подбор, презентации от настоящи членове на панелите на изследвания на случаи от различни области от компетенцията на EFSA, дискусия на кръгла маса с експерти на EFSA за членството в панелите на EFSA.

Участието бе само с покани. EFSA организира подобен семинар във Варшава, Полша, на 27 ноември
2008 г.

Програма на конференцията

Списък на участниците от България


alt

alt

alt

alt

alt

alt

alt

alt

alt

alt

alt

alt

alt

Архив