26-07-2021

На 22-ри юли 2021 г., EFSA публикува проект на научно становище относно допустима горна граница на прием на захар от населението. В документа е направена научна оценка на взаимовръзката между дневния прием на захари от всички източници и неблагоприятните здравни ефекти по отношение на хроничните метаболитни заболявания, оценката на границите на прием на захари при бременност и риска от развитието на зъбен кариес. В научната оценка са публикувани още съвети към държавите членки по отношение на определянето на националните препоръки за прием на захари, както и е направена оценка на приема (общо количество, добавени захари и свободни захари) в 25 държави членки, включително България.

По този повод EFSA стартира публични консултации относно проекта на научно становище. Заинтересованите страни се приканват да предоставят своите коментари в срок до 30.09.2021 г., като попълнят електронната форма за коментари, достъпна на следния линк - Public Consultation: PC-0060 (europa.eu).

Повече информация можете да получите на електронната страница на EFSA, съответно за проекта на научно становище (който се сваля на компютъра като .zip файл) – тук - Draft scientific opinion on the Tolerable Upper Intake Level for Dietary Sugars и тук: Safety of dietary sugars: draft opinion open for public consultation.

 

Национален контактен център на EFSA
Център за оценка на риска по хранителната верига
Министерство на земеделието, храните и горите
Бул. Цар Борис III, 136
1618, София
БЪЛГАРИЯ
EFSAfocalpoint@mzh.government.bg
http://corhv.government.bg/
http://focalpointbg.com/

Архив