18-04-2019

Информация от EFSA за публикувано обществено допитване във връзка с проект на научно становище относно подходящата възраст за въвеждане на допълващо хранене при  деца – „ Аppropriate age for introduction of complementary feeding into an infant’s diet“.

Становището представлява оценка на наличните научни доказателства за ефектите от въвеждането на допълващо хранене при  деца преди навършване на 6-месечна възраст, включително ефекти, като: тегло, атопични заболявания или хранителни предпочитания и хранителни навици.

Краен срок за предоставяне на коментари по проекта на становище е 29 май 2019 г.

Повече информация можете да намерите на следния линк: https://www.efsa.europa.eu/en/consultations/call/190417.

Национален контактен център на EFSA
Център за оценка на риска по хранителната верига

Министерство на земеделието, храните и горите
Бул. Цар Борис III,  136
1618,
София
БЪЛГАРИЯ
EFSAfocalpoint@mzh.government.bg

http://corhv.government.bg/

http://focalpointbg.com/

Архив