26-07-2021

Във връзка с работата на EFSA, свързана с проучване на възможностите за използване на изкуствен интелект (ИИ) в процеса на управление на доказателствата при оценката на риска, бихме искали да Ви информираме, че подизпълнителят на EFSA - PwC EU Services EESV стартира проучване (survey), насочено към проучване на приложението на ИИ при управление на доказателства. Тази дейност е в рамките на проект, озаглавен “Roadmap for actions on artificial intelligence for evidence management in risk assessment”.

Проучването е достъпно на следния линк: https://ec.europa.eu/eusurvey/runner/AI-in-evidence-management_2021#page0

Моля, ако разполагате с опит в тази област да дадете своя принос в проучването, като отговорите на въпросите, което отнема приблизително 10 мин.

Крайният срок участие в проучването е 12-ти септември 2021 г.

В допълнение, на 27-ми юли 2021 г. (11.00 to 12.00 CEST) ще се проведе уебинар на тема: “The use of AI in evidence management: EFSA’s vision”, организиран в рамките на проекта, описан по-горе.

При интерес от Ваша страна, можете да се регистрирате за участие в уебинара, на следния линк: https://www.efsa.europa.eu/en/events/webinar-use-ai-evidence-management-efsas-vision

Ако имате въпроси, можете да се свържете с екипа на PwC EU Services EESV, на посочените е-мейли: giovanna.galasso@pwc.com, luca.david@pwc.com, costanza.bersani@pwc.com.

 

Национален контактен център на EFSA
Център за оценка на риска по хранителната верига
Министерство на земеделието, храните и горите
Бул. Цар Борис III, 136
1618, София
БЪЛГАРИЯ
EFSAfocalpoint@mzh.government.bg
http://corhv.government.bg/
http://focalpointbg.com/

 

Архив