14-03-2023

EFSA стартира „Проучване на новите биотехнологии, прилагани при микроорганизми“.

По-детайлна информация е достъпна на уебсайта на EFSA:

https://www.efsa.europa.eu/en/call/survey-new-biotechnologies-microorganisms

Проучването е публикувано на електронен адрес:

https://ec.europa.eu/eusurvey/runner/NGT_microorganisms

Моля обърнете внимание, че е необходимо подаване на отделен формуляр за всеки от видовете микроорганизми.

Крайният срок за участие в проучването е 30 април 2023 г.

 

Национален контактен център на EFSA
Център за оценка на риска по хранителната верига
Министерство на земеделието
Бул. Цар Борис III, 136
1618, София
БЪЛГАРИЯ
EFSAfocalpoint@mzh.government.bg
http://corhv.government.bg/
http://focalpointbg.com/

Архив