31-05-2019

Европейският орган за безопасност на храните публикува научните си становища в онлайн списание с отворен достъп (EFSA Journal), което се публикува от Wiley.

 През последните години, списанието претърпя значително развитие, с цел да подобри въздействието си в научната общност и да посрещне нуждите на своите потребители, по-специално институциите и експертите, ангажирани с управление на рискове в държавите-членки на ЕС.

 В тази връзка, и за целите на бъдещо подобряване на работата на периодичното издание, EFSA стартира кратко проучване сред потребителите на услугата, което дава възможност на всички заинтересовани страни да повлияят на бъдещата насока на развитие на списанието.

 Участието в проучването отнема около 6-7 минути.

 При желание да участвате в проучването , моля посетете следния линк: https://ec.europa.eu/eusurvey/runner/efsa_publishing_survey.

  

С уважение,

Екипът на Българския контактен център на EFSA

 

Национален контактен център на EFSA
Център за оценка на риска по хранителната верига

Министерство на земеделието, храните и горите
Бул. Цар Борис III,  136
1618,
София
БЪЛГАРИЯ
EFSAfocalpoint@mzh.government.bg

http://corhv.government.bg/

http://focalpointbg.com/

Архив