14-12-2020

ЕОБХ  публикува проучване, относно репутацията на Европейския орган по безопасност на храните (ЕОБХ) „ Reputation Barometer“ за 2020 г.

Това е второ издание, след предходно проучване, проведено през 2017 г.

Целта е да се проучат очакванията и възприятията на институционалните партньори на ЕОБХ и заинтересованите страни, с които ЕОБХ си взаимодейства редовно, както и да се формира представа за подхода, използван от ЕОБХ  при работата си с тях.

Повече информация е публикувана на електронната страница на ЕОБХ  – https://www.efsa.europa.eu/en/corporate/pub/reputation-barometer .

Доклад от проучването е достъпен на следния линк:  https://www.efsa.europa.eu/sites/default/files/corporate_publications/files/Second-Reputation-barometer-study-2020.pdf

 

Национален контактен център на EFSA
Център за оценка на риска по хранителната верига
Министерство на земеделието, храните и горите
Бул. Цар Борис III, 136
1618, София
БЪЛГАРИЯ
EFSAfocalpoint@mzh.government.bg
http://corhv.government.bg/
http://focalpointbg.com/

Архив