26-04-2023

Предстои публикуване на грант на тема „PERA-FPA: Създаване на рамково споразумение за партньорство за развитие на оценката на риска за околната среда от продукти за растителна защита базирана на системен подход“.

Грант GP/EFSA/PREV/2023/01 се планира да стартира през периода май – юни 2023 г. с прогнозен общ бюджет от 11,2 милиона евро.

Преди публикуване на гранта на EFSA са необходими информация и обратна връзка от организации, работещи в областта на оценката на риска за околната среда от продукти за растителна защита.

Основната цел на този грант ще бъде събирането и генерирането на данни, позволяващи включването на ландшафтни и екологични характеристики в оценката на риска, за по-нататъшно задълбочаване на познанията за експозицията на нецелеви организми в агроекосистемите и за идентифициране на иновативни инструменти за оценка на влиянието на продуктите за растителна защита.

Крайният срок за участие в анкетата, публикувана на: https://ec.europa.eu/eusurvey/runner/GP_EFSA_PREV_2023_01_PERA  е 15 май 2023 г.

 

Национален контактен център на EFSA
Център за оценка на риска по хранителната верига
Министерство на земеделието
Бул. Цар Борис III, 136
1618, София
БЪЛГАРИЯ
EFSAfocalpoint@mzh.government.bg
http://corhv.government.bg/
http://focalpointbg.com/

 

 

 

Архив