15-06-2018

[B][LINK]http://focalpointbg.com/files/Publications/april17/influenza_2.pdf - Епизоотична ситуация по отношение на високопатогенната инфлуенца по птиците серотип Н5N8 в Европа (26.10.2016- 23.3.2017)[/LINK][/B]

[B]LINK]http://focalpointbg.com/files/Publications/april17/%D0%90%D0%9B%D0%95%D0%9A%D0%A1%D0%90%D0%9D%D0%94%D0%A0%D0%90-_%D0%91%D0%9B-_asf.pdf - Параметри на епизоотичния процес и фактори на предаване на вируса на африканската чума по свинете (АЧС) в Литва, Латвия, Естония и Полша*[/LINK][/B]

B]LINK]http://focalpointbg.com/files/Publications/april17/%D0%90%D0%9B%D0%95%D0%9A%D0%A1%D0%90%D0%9D%D0%94%D0%A0%D0%90-_%D1%82%D1%83%D0%B1%D0%B5%D1%80%D0%BA%D0%BE%D0%BB%D0%BE%D0%B7%D0%B0.pdf - Случаите на туберкулоза при местните жители на държавите членки на ЕС намаляват по-бързо в сравнение със случаите при хора произхождащи от други страни*[/LINK][/B]

[B][LINK]http://focalpointbg.com/files/Publications/april17/%D0%9C%D0%95%D0%A0%D0%A1-_%D0%95%D0%93%D0%98%D0%9F%D0%95%D0%A2-.pdf - Срезово (cross-sectional) епизоотологично проучване на близкоизточния респираторен синдром (БИРС) при едногърби камили и други бозайници в Египет (2015- 2016)*[/LINK][/B]

Становище и доклад, изготвени от Френската агенция по безопасност на храните (ANSES) относно риска от възникване на заболяването Заразен нодуларен дерматит във Франция, достъпни на английски език на следната електронна страница: https://www.anses.fr/fr/system/files/SABA2016SA0120RaEN.pdf.

Среща-семинар по актуални въпроси, свързани с разрешаването на продукти за растителна защита

Методът на секвениране на целия геном (Whole genome sequencing-WGS) все повече навлиза в съвременната микробиология

Архив