18-06-2020

На 17 юни 2020г. EFSA публикува на своята електронна страница научно становище относно хуманното отношение към свине по време на клане. EFSA представя последните си научни съвети относно хуманното отношение към животните по време на процеса на клане, като подчертава липсата на умения и/или обучение на персонала, отговорен за клането на животните, като сериозен проблем за хуманното отношение. Научните становища по отношение на клането на животни се основават на най-новите налични научни знания и се разработват в консултация с експерти по хуманно отношение към животните от държавите членки на ЕС.

Резултатите от становището ще бъдат използвани от Европейската комисия в дискусии със Световната организация за здравето на животните (OIE), насочена към хармонизиране на подходите за хуманно отношение към животните при клане.

 Становището на EFSA можете да откриете тук - http://www.efsa.europa.eu/en/efsajournal/pub/6148?utm_medium=email&utm_source=fp&utm_campaign=pigwelfare.

Национален контактен център на EFSA
Център за оценка на риска по хранителната верига
Министерство на земеделието, храните и горите
Бул. Цар Борис III, 136
1618, София
БЪЛГАРИЯ
EFSAfocalpoint@mzh.government.bg
http://corhv.government.bg/
http://focalpointbg.com/

Архив