15-01-2021

На 13 януари 2021 г. EFSA публикува свое научно становище след  първата завършена оценка на хранителен продукт, получен от насекоми.

По искане на Европейската комисия, Панел Хранене, нови храни и алергени на EFSA (Панел NDA) изготвя научно становище относно сушени ларви на жълт брашнен бръмбар (Tenebrio molitor) като нова храна, съгласно Регламент (ЕС) 2015/2283.

Заявленията за нови храни са много разнообразни и за тяхната оценка са необходими различни научни експертизи. Оценките за безопасност на EFSA се ползват от вземащите решения от ЕС и на национално ниво, които разрешават продукти за европейския пазар.

Становището на EFSA относно сушени ларви на жълт брашнен бръмбар е публикувано на следния линк: https://www.efsa.europa.eu/en/efsajournal/pub/6343

Повече информация за насекомите като нови храни може да откриете на:

 

 

Национален контактен център на EFSA
Център за оценка на риска по хранителната верига
Министерство на земеделието, храните и горите
Бул. Цар Борис III, 136
1618, София
БЪЛГАРИЯ
EFSAfocalpoint@mzh.government.bg
http://corhv.government.bg/
http://focalpointbg.com/

Архив