29-10-2020

На 28 октомври 2020 г. EFSA публикува научно становище относно оценката на съществуващите насоки за тяхната адекватност за микробната характеристика и оценка на риска за околната среда на микроорганизмите, получени чрез синтетична биология.

В обхвата на настоящото становище са включени жизнеспособни синтетични биологични микроорганизми (SynBioMs), за  които се предполага, че могат да бъдат умишлено освободени в околната среда. Оценката се базира на: (i) преглед на наличната публикувана информация, (ii) анализ на пропуските в съществуващите насоки, свързани с обхвата на този мандат, и (iii) бъдещи перспективи.

Научното становище е достъпно на електронната страница на EFSA тук - https://www.efsa.europa.eu/en/efsajournal/pub/6263.

 

Национален контактен център на EFSA
Център за оценка на риска по хранителната верига
Министерство на земеделието, храните и горите
Бул. Цар Борис III, 136
1618, София
БЪЛГАРИЯ
EFSAfocalpoint@mzh.government.bg
http://corhv.government.bg/
http://focalpointbg.com/

Архив