01-04-2019

Информация за публикувано от EFSA Ръководство за хармонизирани методи за оценка на риска за хората, животните и околната среда вследствие на комбинирана експозиция на множество химични субстанции/смеси (Guidance on harmonised methods for assessing risks from combined exposure to multiple chemicals for humans, animals and the environment).

 

Ръководството е публикувано на електронните страници на EFSA (https://www.efsa.europa.eu/en/efsajournal/pub/5634?&utm_source=ampl&utm_campaign=mixtox2019 ) , заедно с интерактивна платформа за представяне на данните – MixTox - https://www.efsa.europa.eu/en/interactive_pages/MixTox .

 Интерактивната платформа MixTox е разработена с цел да визуализира резултатите от проведеното в ЕС проучване през 2018 г. (https://www.efsa.europa.eu/en/supporting/pub/en-1602?&utm_source=ampl&utm_campaign=mixtox2019 ), което показва, че информираността на широката общественост относно риска от експозиция на химическите субстанции/смеси е доста ниска на ниво ЕС, както и да помогне на потребителите да разберат някои от основните концепции в тази област, като понятията „комбинирана експозиция“ (combined exposure) и „комбинирана токсичност“ (‘combined toxicity’).

 Информация можете да намерите и на следния линк: https://www.efsa.europa.eu/en/press/news/190325

 

Национален контактен център на EFSA
Център за оценка на риска по хранителната верига

Министерство на земеделието, храните и горите
Бул. Цар Борис III,  136
1618,
София
БЪЛГАРИЯ
EFSAfocalpoint@mzh.government.bg

http://corhv.government.bg/

http://focalpointbg.com/

Архив