02-11-2021

На 29 октомври 2021 г., беше прието ръководство от Научният панел на EFSA за материали влизащи в контакт с храни, ензими, ароматизанти и технологични средства (CEF) за подаване на досиета относно хранителните ензими.  Научното ръководство е резултат от подкрепата и приноса, получени от държавите членки.

Допълнителна информация относно резултата от обществената консултация и други дейности свързани с актуализиране на насоките за подаване на досиета относно хранителни ензими, можете да откриете на електронната страница на EFSA - https://www.efsa.europa.eu/en/supporting/pub/en-6850.

Ръководството описва данните, които трябва да бъдат включени в заявленията за разрешаване на ензими в храните, както и за разширяване на обхвата на употребата на вече разрешени хранителни ензими, в съответствие с Регламент (ЕО) № 1331/2008 и правилата за неговото прилагане.

Пълното съдържание на научното ръководство за подаване на досиета относно хранителни ензими, е достъпно на електронната страница на EFSA - https://www.efsa.europa.eu/en/efsajournal/pub/6851.

 

Национален контактен център на EFSA
Център за оценка на риска по хранителната верига
Министерство на земеделието, храните и горите
Бул. Цар Борис III, 136
1618, София
БЪЛГАРИЯ
EFSAfocalpoint@mzh.government.bg
http://corhv.government.bg/
http://focalpointbg.com/

Архив