04-02-2021

На 01 февруари 2021 г. EFSA публикува покана за предоставяне на проектни предложения в рамките на грант GP/EFSA/BIOCONTAM/2021/01 – Възлагане на задачи за „Подкрепа на научната координация на работната група по въглеводороди от минерални масла в храните на Панел CONTAM“ („Supporting the Scientific coordination of the CONTAM Panel’s Working Group on mineral oil hydrocarbons in food”), с референтен номер GP/EFSA/BIOCONTAM/2021/01.

Тази покана има за цел да идентифицира една организация, на която може да бъде поверена подкрепата за актуализиране на научното становище на EFSA относно рисковете за човешкото здраве, свързани с наличието на въглеводороди от минерални масла в храните.

Подробна информация за участие в гранта, ръководство за кандидатите и съответните приложения към поканата са публикувани на електронната страница на EFSA, на следния линк:

https://www.efsa.europa.eu/en/art36grants/article36/gpefsabiocontam202101-entrusting-tasks-supporting-scientific.

Крайният срок за подаване на проектни предложения е 12 март 2021 г.26 март 2021 г.

 

Национален контактен център на EFSA
Център за оценка на риска по хранителната верига
Министерство на земеделието, храните и горите
Бул. Цар Борис III, 136
1618, София
БЪЛГАРИЯ
EFSAfocalpoint@mzh.government.bg
http://corhv.government.bg/
http://focalpointbg.com/

Архив