10-05-2021

На 29 април EFSA публикува грант „Entrusting support tasks in the area of Plant health – Data management for spatially explicit environmental data and climate suitability analysis of plant pests and diseases“, който има за цел да идентифицира научните организации, на които могат да се възложат специфични задачи, при сключване на рамкови споразумения за партньорство с продължителност до 5 години.

Грантът има следните три направления, като може да се кандидатства в едно или повече от тях:

∙              1: Събиране, управление и анализ на данни за околната среда;

∙              2: Подходящи климатични условия за развитие на вредители/растителни патогени и анализ на възможностите за установяване в определени зони на вредители/заболявания по растенията при използване на софтуерния пакет CLIMEX;

∙              3: Подходящи климатични условия за развитие на вредители/растителни патогени и анализ на възможностите за установяване в определени зони на вредители/заболявания по растенията при използване на Species Distribution Models (SDM).

Крайният срок за подаване на предложения по този грант е 30 юни 2021 г. 

Подробна информация за участие в гранта, неговите направления, ръководство за кандидатите и съответните приложения към поканата са публикувани на електронната страница на EFSA, на следния линк:

https://www.efsa.europa.eu/en/art36grants/article36/gpefsaalpha202101-entrusting-support-tasks-area-plant-health-data-management

 

Национален контактен център на EFSA
Център за оценка на риска по хранителната верига
Министерство на земеделието, храните и горите
Бул. Цар Борис III, 136
1618, София
БЪЛГАРИЯ
EFSAfocalpoint@mzh.government.bg
http://corhv.government.bg/
http://focalpointbg.com/

 

 

Архив