13-02-2020

EFSA обяви покана за участие в грант (проект) на тема: Entrusting support tasks in the area of Plant health Commodity risk assessment for High Risk Plants (plants for planting for ornamental purpose)” - reference: GP/EFSA/ALPHA/2020/01. Целта на тази покана е да се идентифицират организации, на които EFSA да възложи за изпълнение дейности, свързани със здравето на растенията. По-специално, тези дейности се отнасят до оценката на риска или оценка на обработката на земеделски продукти, свързани с оценяване на технически досиета за високорискови растения, изпратени от трети страни. Крайният срок за кандидатстване по поканата се удължава до 29 май 2020г.  04 септември 2020г.,а  допълнителна информация за гранта, включително ръководство за апликантите и прилежаща документация са достъпни на следния линк - http://www.efsa.europa.eu/en/art36grants/article36/gpefsaalpha202001-entrusting-support-tasks-area-plant-health.

 

Национален контактен център на EFSA
Център за оценка на риска по хранителната верига

Министерство на земеделието, храните и горите
Бул. Цар Борис III 136
1618, 
София
БЪЛГАРИЯ
EFSAfocalpoint@mzh.government.bg

http://corhv.government.bg/

http://focalpointbg.com/

Архив