08-03-2021

На 27 февруари 2021 г. в EFSA Journal е публикуван научният доклад The European Union One Health 2019 Zoonoses Report.

Този доклад, изготвен от EFSA и Европейския център за превенция и контрол на заболяванията (ECDC), представя резултатите от дейностите по мониторинг на зоонозите, проведени през 2019 г. в 36 европейски държави (28 държави членки и 8 държави, които не са членки).

Според доклада най-разпространени зоонози сред хората са кампилобактериозата и салмонелозата, въпреки стабилната им тенденция  през периода 2015–2019 г.  Инфекцията, причинявана от Шига токсин продуцираща Escherichia coli (STEC) е третата най-докладвана зооноза при хората, като случаите, предизвикани от STEC са се увеличили от 2015 до 2019 г. Йерсиниозата е четвъртата най-докладвана зооноза при хората през 2019 г. , като тенденцията й е стабилна през периода 2015–2019 г.

В докладът се съдържа още и актуална информация по отношение на заболяванията Туберкулоза по говедата, Бруцелоза, Трихинелоза, Ехинококоза, Токсоплазмоза, Бяс, Западнонилска треска, Q треска и Туларемия.

Научният доклад е публикуван на електронната страницата на EFSA на следния линк: https://www.efsa.europa.eu/en/efsajournal/pub/6406

 

Национален контактен център на EFSA
Център за оценка на риска по хранителната верига
Министерство на земеделието, храните и горите
Бул. Цар Борис III, 136
1618, София
БЪЛГАРИЯ
EFSAfocalpoint@mzh.government.bg
http://corhv.government.bg/
http://focalpointbg.com/

Архив