09-05-2018

Информация от ЕФСА относно публикуван научен доклад на ЕФСА на тема „Occurrence of residues of fipronil and other acaricides in chicken eggs and poultry muscle/fat“, достъпен на следния линк - http://www.efsa.europa.eu/en/efsajournal/pub/5164.

 Прес-съобщение относно доклада е достъпно на електронната страница на ЕФСА - www.efsa.europa.eu/en/press/news/180503.

 

Национален контактен център на EFSA
Център за оценка на риска по хранителната верига

Министерство на земеделието, храните и горите
Бул. Цар Борис III,  136
1618,
София
БЪЛГАРИЯ
EFSAfocalpoint@mzh.government.bg

http://corhv.government.bg/

http://focalpointbg.com/

Архив