27-06-2019

Информация от EFSA относно публикуван научен доклад за остатъци от пестициди в храни в ЕС за 2017г.

Докладът е достъпен на следните електронната страница на EFSA  на следния линк :http://www.efsa.europa.eu/it/efsajournal/pub/5743

 

 

Национален контактен център на EFSA
Център за оценка на риска по хранителната верига

Министерство на земеделието, храните и горите
Бул. Цар Борис III,  136
1618,
София
БЪЛГАРИЯ
EFSAfocalpoint@mzh.government.bg

http://corhv.government.bg/

http://focalpointbg.com/

Архив